Mono Noxite®

Med Mono Noxite får du en trygg och säker taklösning som dessutom bidrar till renare luft under takets hela livslängd. Det patenterade granulatet på tätskiktets ovansida neutraliserar skadliga kväveoxider i luften med hjälp av solljus.

Mono Noxite® ingår i system Mono som är ett komplett bitumenbaserat 1-lags tätskiktssystem av hög kvalitet anpassat till svenskt klimat. Därmed är Mono Noxite® också en del i Icopals helhetslösning för låglutande tak på kommersiella byggnader. Förutom tätskikt av hög kvalitet omfattar det auktoriserade takentreprenörer, unika garantier och skräddarsydda underhållsavtal.

>> Broschyr Mono Noxite
>> Produktblad Mono Noxite
>> Mer produktinformation 

Simpatico