Om Noxite®


Icopal är Europas ledande leverantör inom tak och tätskikt. Vi har utvecklat ett patenterat stengranulat som vid UV-bestrålning neutraliserar NOx-föroreningar (kväveoxider) i luften.


Granulatet på Noxite-produkterna är täckt av titandioxid. Det är en katalysator som utan att själv förbrukas påskyndar omvandlingen av skadliga NOx-partiklar till ofarligt nitrat, NO3. Processen aktiveras när solens ultravioletta strålning träffar taket. Mer än 85 % av kväveoxiderna kan neutraliseras för att sedan sköljas bort av regnet.

Simpatico